Dzielnicowi KP Lipiany - Dzielnicowi KP w Lipianach - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Dzielnicowi KP w Lipianach

Dzielnicowi KP Lipiany

Uwaga!

Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

Dzielnica nr 8 – Gmina Lipiany

 

sierż. szt.  Piotr Szulczewski

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby 571 323 899,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany8@sc.policja.gov.pl

Mielęcinek, Mironów, Derczewko, Osetna, Dębiec, Będzin, Świerszczyki, Przywodzie gm. Lipiany, Jedlice, Brzostowo, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Głębokie, Sokolniki, Czajczyn, Skrzynka, Batowo, Wołczyn, Krasne, Połczyno, Nowice, 

 

Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw na terenie gm. Lipiany, rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 8 oraz własnej obserwacji podczas podejmowania interwencji własnych a także zleconych na terenach wiejskich zaobserwowano, iż w wielu przypadkach posesje i nieruchomości są nieprawidłowo oznakowane. W ostatnim czasie na terenie gminy Lipiany doszło do szeregu zmian w numeracji budynków wprowadzonych przez Urząd Gminy Lipiany. Brak oznakowania posesji ma znaczący wpływ na szybkość i skuteczność podejmowanych przez służby działań. Niekiedy pomimo prawidłowego oznakowania nieruchomości, numery porządkowe są słabo widoczne, a wpływ na to ma gęsta roślinność lub umieszczenie tabliczki w miejscu znacznie oddalonym od jezdni. Wskazane nieprawidłowości znacznie utrudniają realizacje ustawowych zadań przez policję jak również zdecydowanie obniżają skuteczność działania służb ratunkowych, a w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego bardzo ważne jest, aby osoba poszkodowana jak najszybciej trafiła pod opiekę wykwalifikowanych osób. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 


 

Dzielnica nr 9 – Miasto Lipiany

 

 mł. asp.  Marek Bruchajzer

 

tel. 47 782 85 75, w godzinach służby  571 323 898,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany9@sc.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności obejmuje całe miasto Lipiany

 

 Zadania priorytetowe

W rejonie służbowym nr 9, tj. miasto Lipiany, jednym z głównych zagrożeń są osoby spożywające alkohol, szczególnie w rejonie skweru przy Urzędzie Miasta mieszczącego się na ulicy Pl. Wolności w Lipianach. Wskazane miejsce jest centralnym punktem miasta. W jego obrębie znajduje się budynek wymienionego samorządu terytorialnego oraz przystanki autobusowe w kierunku miejscowości Pyrzyce, Barlinek oraz Myślibórz a także sklepy i lokale gastronomiczne.. W związku z w/w czynnikami miejsce te stanowi wizytówkę miasta. Osoby spożywające alkohol w obrębie skweru przy budynku Urzędu Miejskiego oraz w obrębie przystanków autobusowych bądź sklepów spożywczych są niepożądanym czynnikiem generującym wykroczenia porządkowe oraz grupowania osób co jest aspektem szczególnie uciążliwym społecznie. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 


 

Dzielnica nr 10 – Gmina Przelewice

 

sierż. szt.  Mateusz Paplicki

tel. 47 782 85 78, w godzinach służby  571 323 900,  Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany10@sc.policja.gov.pl

Przelewice, Ślazowo, Myśliborki, Bylice, Kosin, Kluki, Oćwieka, Lubiatowo, Wymykowo, Ukiernica, Żuków, Karsko,

 

 Zadania priorytetowe

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw na terenie gm. Przelewice, rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr. 10 ustalono, że w rejonie przystanku  autobusowego oraz sklepu w miejscowości Kosin młode osoby często dopuszczają się wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu zakłucają spokój i porządek publiczny.  Wskazane grupy osób będąc się pod wpływem alkoholu dopuszczają się zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz pozostawiają po sobie nieporządek co negatywnie wpływa na wizerunek miejscowości, oraz może skutkować demoralizacją osób nieletnich. Powodem takich zachowań może być łatwy dostęp do alkoholu osób nieletnich oraz osób będących w stanie nietrzeźwym. Opisane zachowania najczęściej mąją miejsce w godzinach wieczorowo nocnych, a grupą dopuszczającą się wykroczeń porządkowych w opisanych miejscach jest młodzież. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 


Dzielnica nr 11 – Gmina Przelewice 

 

 asp.  Rafał Ragin

tel.47 782 85 76, w godzinach służby  571 323 897,   Komisariat Policji w Lipianach

e-mail: dzielnicowy.lipiany11@sc.policja.gov.pl

Jesionowo, Lucin, Rutnica, Radlice, Kłodzino, Topolinek, Czartowo, Rosiny, Płońsko, Laskowo, Przywodzie gm. Przelewice, Wołdowo, 


Zadania priorytetowe

W trakcie rozmów z przedstawicielami instytucji państwowych, Straży pożarnej oraz załóg ratownictwa medycznego oraz mieszkańcami rejonu służbowego nr 11, tj. gmina Przelewice ustaliłem, iż w miejscowościach na większości posesji brak jest umieszczonej w odpowiedni sposób tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Umieszczenie takiej tabliczki w odpowiedni sposób oraz w widocznym miejscu poprawiło by w znaczący sposób dojazd służb ratunkowych do wskazanej posesji. Często się zdarza, że służbą ratunkowym dłuższą chwilę zajmuje znalezienie odpowiedniej nieruchomości w której znajduje się osoba potrzebująca pomocy. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.