Komendanci - Kierownictwo KPP w Pyrzycach - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Kierownictwo KPP w Pyrzycach

 Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach

     insp. Miłosz Bogdański

 

    sekretariat tel: 47 782 85 05, fax: 47 782 85 04

        74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach

 

 

  podinsp. Rafał Janzen

 

sekretariat tel: 47 782 85 05, fax: 47 782 85 04

74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24