Komendanci - Kierownictwo KPP w Pyrzycach - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Kierownictwo KPP w Pyrzycach

 Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach

 

     mł. insp. Miłosz Bogdański

 

    sekretariat tel: 091 577 95 05, fax: 091 577 95 04

        74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach

 

  mł. insp. Jarosław Czaja

 

sekretariat tel: 091 577 95 05, fax: 091 577 95 04

74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 24