Alko Blow w komendach i komisariatach - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Ruch drogowy

Alko Blow w komendach i komisariatach

W kwietniu ubiegłego roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się konferencja poświęcona przekazaniu środków pieniężnych w kwocie 105 tys. zł przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na realizację programów profilaktycznych.

W ramach podpisanego porozumienia zakupiono i przekazano dla KWP w Szczecinie 10 urządzeń ALCOBLOW (1szt. około 1,2 tys. zł) wraz z akcesoriami niezbędnymi do ich zamontowania w siedzibach jednostek policji w Szczecinie (we wszystkich komisariatach), Koszalinie, Kołobrzegu i Mierzynie, w pobliżu dyżurek, aby umożliwić bezpłatne, ogólnodostępne, anonimowe badania trzeźwości, nie absorbujące czasu dyżurnych.

 

Urządzenia te zostały zabezpieczone przed kradzieżą za pomocą cienkiej stalowej linki. Obok nich umieszczona jest bardzo prosta instrukcja obsługi.

Obecnie można ocenić, że idea została osiągnięta - każdego dnia urządzenia są wykorzystywane przez osoby odwiedzające jednostki Policji do samodzielnego badania trzeźwości. W związku z tak pozytywnym odbiorem kampanii, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki, dziś spotkał się z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, gdzie ustalono, że w ramach dalszej współpracy będą zakupowane kolejne urządzenia do badania stanu trzeźwości i umieszczane w pozostałych jednostkach policji na terenie województwa.