Zaginieni - Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

W chwili obecnej na terenie działania KPP w Pyrzycach nie są prowadzone poszukiwania za osobami zaginionymi.