Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

Jak każdego roku wraz z nowym rokiem szkolnym przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach spotkała się z uczniami klas I Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, aby omówić problematykę odpowiedzialności prawnej wśród nowych uczniów.

W tym szczególnym nowym roku szkolnym w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, nie mogło zabraknąć omówienia zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną. W Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach jest duża społeczność uczniowska, a co za tym idzie może dochodzić do rożnego rodzaju konfliktów czy zdarzeń wśród młodzieży. Aby temu zapobiec każdego roku realizowany jest cykl spotkań dla pierwszoklasistów na temat konsekwencji jakie ponoszą nieletni kiedy wchodzą w konflikt z prawem.

Spotkania miały na celu przybliżyć uczniom wiedzę dotycząca odpowiedzialności karnej za popełniane czyny karalne czy też w przypadkach przejawów demoralizacji.

Młodzieży uczestniczącej w spotkaniach przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających demoralizację. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane.

Policjantka uświadamiała młodzieży, jak istotną rolę w ich życiu odgrywa podejmowanie właściwych decyzji oraz że, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności.

 

mł. asp. Marcelina Rusin

  • Odpowiedzialność prawna nieletnich
  • Odpowiedzialność prawna nieletnich
  • Odpowiedzialność prawna nieletnich