Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 12 stycznia zainauguruje akcję informacyjno - edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Jednym z elementów akcji jest konkurs plastyczny na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS pn. "Stok nie jest dla bałwanów" adresowany do dzieci i młodzieży. Informacje o szczegółach konkursu można znaleźć na stronie www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, na której dostępny jest regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.