Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UROCZYSTE OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PYRZYCACH

Dzisiaj w Pyrzyckim Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. Miłosza Bogdańskiego. Podczas zbiórki nowy Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach przywitał się ze sztandarem naszej jednostki. Tym samym młodszy inspektor Miłosz Bogdański został oficjalnie przedstawiony jako szef pyrzyckiej policji.

Uroczystość zgodnie z policyjnym ceremoniałem poprowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. Jarosław Czaja. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który przyjął meldunek objęcia stanowiska od nowego Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach. Mianowanie Komendanta i przywitanie sztandaru odbyło się w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz współpracujących na co dzień z pyrzycką Policją instytucji.

Młodszy inspektor Miłosz Bogdański ma 47 lat. Służy w Policji od 1 kwietnia 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – gdzie ukończył wyższe studia zawodowe na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Komendant Bogdański ukończył również szereg specjalistycznych szkoleń zarówno w zakresie problematyki zwalczania przestępczości kryminalnej, pracy sztabowej jak i dowodzenia operacjami policyjnymi.

Karierę zawodową rozpoczął w Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Zielonej Górze, następnie po niespełna dwóch latach służby skierowany został decyzją przełożonych do ówczesnego Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji w Zielonej Górze, gdzie zajmował się zwalczaniem tzw. przestępczości samochodowej. Krótko po ukończeniu Szkoły Policji w Pile na własną prośbę przeniósł się do pełnienia służby w ówczesnym województwie szczecińskim gdzie został policjantem Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Gryfinie. Z tą jednostką Policji mł. insp. Miłosz Bogdański związał się na blisko 23 lata. W tym czasie przeszedł pełną drogę awansu. Od stanowiska referenta, specjalisty Wydziału Kryminalnego, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – a od 2007 roku Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie.

Mł. insp. Miłosz Bogdański ukończył również podyplomowe studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Prywatnie interesuje się historią lotnictwa wojskowego i szybownictwem. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących historii polskich skrzydeł i posiadaczem złotej odznaki szybowcowej z dwoma diamentami.

Na zakończenie zaproszeni na uroczystość goście, policjanci i pracownicy Policji składali nowemu komendantowi gratulacje oraz życzenia realizacji zamierzonych celów i kolejnych zawodowych sukcesów.