Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PYRZYCCY POLICJANCI WZIĘLI UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PYRZYCACH

W Pyrzycach w Zespole Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich odbył się dzień otwarty. Ze względu na klasy mundurowe w tej szkole, nie zabrakło w tym dniu pyrzyckiej Policji. Policjanci promowali swój zawód wśród licznie zgromadzonej młodzieży.

Po raz kolejny już pyrzyccy policjanci wzięli udział w dniu otwartym organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Pyrzycach. Każdego roku dzień otwarty cieszy się dużym zainteresowanie wśród młodzieży zaczynającej kolejny rozdział swojego życia. Celem spotkań jest przedstawienie usług edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz prezencja wybranych zawodów.

Od 6 lat w Zespole Szkół nr 1 uczy się młodzież w kasach mundurowych, która swoje dalsze życiowe plany wiąże z zawodem policjanta lub strażaka. I właśnie taki dzień był doskonałą okazją do zainteresowania młodych służbą w Policji. Funkcjonariusze mundurowi i cywilni rozmawiali z młodzieżą o zawodzie policjanta, specyfice służby oraz zasadach jakie trzeba spełnić aby zostać policjantem. Policjanci ze swojej strony przedstawiali zalety oraz trudy związane z wykonywaniem zawodu policjanta.

Mundurowi rozdawali również zainteresowanym ulotki informacyjne, w których znajdują się informacje dotyczące całej procedury przyjęcia do służby w policji a więc postępowania kwalifikacyjnego oraz przebiegu kariery zawodowej. Młodzież zainteresowana być może w przyszłości służbą zadawała pytania i uważnie słuchała wypowiedzi funkcjonariuszy.